TIETOA PERINTÖOIKEUDESTA

YLEISTÄ


Jokainen tarvitsee testamentin. Testamentilla voit yksinkertaisimmillaan rajata perintökaaren mukaisten perillistesi puolisoilta avio-oikeuden pois niin, että sinulta peritty omaisuus on lähtökohtaisesti avio-oikeudesta vapaata. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulta peritty omaisuus pysyy perillisilläsi myös avioeron taikka kuoleman tapauksessa.

Testamentin voi tehdä jokainen, joka on täyttänyt kahdeksantoista (18) vuotta, ja haluaa määrätä testamentilla jäämistöstään. Testamentin saa tehdä nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa. Myös viisitoistavuotias (15) saa tehdä testamentin määrätäkseen siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita.

Testamentin voi tehdä tehokkaasti vain henkilön hyväksi, joka on elossa tekijän kuolinhetkellä, tai joka on sitä ennen siitetty ja sittemmin elävänä syntyvä. Testamentilla voidaan myös määrätä, että sellaisen henkilön vastaisuudessa syntyvät lapset, jolla on edellä mainituin perustein oikeus saada testamentti, täysin omistusoikeuksin saavat omaisuuden viimeistään tämän (testamentin tekijän) kuollessa tai sen oikeuden lakatessa, mikä jollakin muulla henkilöllä saattaa olla omaisuuteen.

Testamentilla voidaan määrätä koko omaisuudesta, tai tietystä omaisuuden osasta/lajista.

TESTAMENTIN MUOTOMÄÄRÄYKSET

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtäaikaa läsnä, ja heidän on, sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistettava testamentti oikeaksi nimikirjoituksillaan. Heidän tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijän vallassa on, ilmoittaako hän heille sen sisällön.

Testamentin todistajan on oltava vähintään 15-vuotias ja täydessä ymmärryksessä todistamaan asiakirja testamentiksi. Todistajana ei voi olla testamentin tekijän puoliso, eikä kukaan, joka on testamentin tekijään suoraan takenevassa tai etenevässä sukulaisuudessa taikka lankoudessa. Todistajana ei voi myöskään toimia testamentin tekijän sisko, veli, tai näiden puoliso, tai testamentin tekijän ottovanhempi tai ottolapsi.

MUUTA

Testamentissa on mahdollisuus antaa myös erityisiä määräyksiä koskien testamentinsaajia tai omaisuutta.

Silloin, jos ei ole lähisukulaisia, jotka hoitaisivat asioita, kannattaa kirjoittaa testamenttiin määräys testamentin toimeenpanijasta. Testamentin toimeenpanija huolehtii siitä, että testamentti toteutuu sen määräysten mukaisesti.

Testamentissa voi myös määrätä siitä, voidaanko perillisten lakiosa maksaa rahana. Jos testamentilla ei erikseen kielletä, lakiosan voi lain mukaan aina maksaa rahana. Laki on tältä osin muuttunut aiemmasta.

Testamentilla on mahdollista esittää toive siitä, kuka toimisi tarvittaessa läheisen edunvalvojana oman kuoleman jälkeen.