TIETOA HALLINTAOIKEUSTESTAMENTEISTA

Testamentti, taikka keskinäinen testamentti voi olla hallintaoikeustestamentti, jolloin pelkkä hallintaoikeus vainajan omaisuuteen siirtyy testamentin saajalle. Hallintaoikeustestamentilla siirtyy ensiksi kuolleen puolison omaisuuden omistusoikeus suoraan rintaperillisille, mutta leski saa omaisuuteen käyttö- eli hallintaoikeuden. Tämä voi olla tarpeellista esimerkiksi silloin, jos ensiksi kuolleelta jää jälkeensä kesämökki tai muu vapaa-ajan asunto. Leski saa tällöin oikeuden käyttää kesämökkiä. Leski ei joudu maksamaan perintöveroa saamastaan käyttöoikeudesta. Rintaperilliset saavat tällöin hallintaoikeusvähennyksen perintöveroon.

Testamentin kohteena voi olla esimerkiksi sijoitusasunto, jolloin testamentin avulla eloon jääneellä puolisolla on oikeus saada sen vuokratulo. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että testamentin saajalla on myös velvollisuus vastata kyseisen sijoitusasunnon juoksevista kuluista, kuten yhtiövastikkeesta. Hallintaoikeus rahavaroihin taas tarkoittaa oikeutta nostaa korko ja tuotto, mutta muutoin rahavarojen käytöstä päättää kuolinpesän osakkaat yhdessä.