MIA KAVASTO

Erityistä!

Monipuolinen Mia on myös draaman ja teatterin ohjaaja ja toimii taiteen perusopetusta tarjoavan Helsingin teatterikoulun rehtorina ja Teatteri Sturen organisaattorina. Mian musiikillista antia voi seurailla taiteilijanimen Maire Marenki takaa.

Valmistumisensa jälkeen Mia on työskennellyt lain parissa yksinomaan asianajoalalla, rikos- ja perheoikeudellisten toimeksiantojen parissa, sekä yleistä siviilioikeutta koskevien toimeksiantojen parissa tai taiteilijoiden asioita hoitaen. Tällä hetkellä Mia ottaa vastaan pääasiassa rikosoikeudellisia toimeksiantoja ja useimmiten rikoksen uhrien, taikka nuorten avustajana, sekä perheoikeudellisia toimeksiantoja. Mia on erikoistunut sovitteluihin ja hoitaa myös jonkin verran ulkomaalaisoikeudellisia toimeksiantoja.

Mia on omimmillaan ihmisen parissa, arjen ongelmissa oikeudenkäyntiavustajana ja sovittelijana. Mia on Suomen asianajajaliiton jäsen ja suorittanut sovittelukoulutukset ja toiminut ja toimii koulutuksissa pienryhmäohjaajana. Mia on aktiivinen liiton työryhmissä ja asianajajien koulutuksen kehittäjänä ja toimii monipuolisesti ja laajasti opettajana, luennoitsijana ja kouluttajana oikeustieteen alalla. Mialla on myös opettajan pätevyys.