MIA KAVASTO

toimisto@lakiakatemia.fi

p. 040 674 4434 (txt / WhatsApp, puhelut vain sovitusti)

Valmistumisensa jälkeen Mia on työskennellyt lain parissa yksinomaan asianajoalalla, rikos- ja perheoikeudellisten toimeksiantojen parissa, sekä yleistä siviilioikeutta koskevien toimeksiantojen parissa tai taiteilijoiden asioita hoitaen. Tällä hetkellä Mia ottaa vastaan pääasiassa rikosoikeudellisia toimeksiantoja, sekä perheoikeudellisia toimeksiantoja. Mia on lisäksi erikoistunut sovitteluihin ja hoitaa myös jonkin verran ulkomaalaisoikeudellisia toimeksiantoja.

Mia on omimmillaan ihmisen parissa, arjen ongelmissa oikeudenkäyntiavustajana ja sovittelijana. Mia on Suomen asianajajaliiton jäsen, suorittanut sovittelukoulutukset ja toiminut ja toimii koulutuksissa pienryhmäohjaajana. Mia on aktiivinen liiton työryhmissä, koulutusvaliokunnan jäsen ja toimelias asianajajien koulutuksen kehittämisessä ja toimii sen lisäksi monipuolisesti ja laajasti opettajana, luennoitsijana ja kouluttajana oikeustieteen alalla. Mialla on myös opettajan pätevyys (draamapedagogi, AmO, kasvatustieteen yo).

Erityistä!

Tiesitkö, että moni juristi on myös taiteellisen puolen taapertaja? Tsekkaa esimerkiksi upea lakimieskuoro Lain Huuto.

Myös Mia on juristiutensa ohella taiteen kentällä vaikuttava toimija: draaman ja teatterin ohjaaja ja taiteen perusopetusta tarjoavan Helsingin teatterikoulun ja näyttelijäntyötä kouluttavan Helsingin teatteriakatemian rehtori ja Teatteri Sturen hallinnon primusmoottori. 

Mian musiikillista askartelua voi seurailla taiteilijanimen Maire Marenki takaa.