MIA KAVASTO

Erityistä!

Monipuolinen Mia on myös draaman ja teatterin ohjaaja ja toimii taiteen perusopetusta tarjoavan Helsingin teatterikoulun rehtorina ja Helsingin Akatemian taiteellisena johtajana ja toimitusjohtajana. 

Mian musiikillista antia voi seurailla taiteilijanimen Maire Marenki takaa.

Valmistumisensa jälkeen Mia on työskennellyt lain parissa yksinomaan asianajoalalla, rikos- ja perheoikeudellisten toimeksiantojen parissa, sekä yleistä siviilioikeutta koskevien toimeksiantojen parissa. Tällä hetkellä Mia ottaa vastaan pääasiassa rikosoikeudellisia toimeksiantoja ja useimmiten rikoksen uhrien, taikka nuorten avustajana, sekä perheoikeudellisia toimeksiantoja. Mia on erikoistunut myös sovitteluihin ja hoitaa jonkin verran ulkomaalaisoikeudellisia toimeksiantoja.

Mia on omimmillaan ihmisen parissa, arjen ongelmissa oikeudenkäyntiavustajana ja sovittelijana. Mia on ollut vuosia arvostamansa Suomen Asianajajaliiton jäsen ja asianajajasovittelija joka on suorittanut kaikki Suomen asianajajaliiton sovittelukoulutukset ja toiminut niissä pienryhmäohjaajana. Mia on aktiivinen liiton työryhmissä ja myös asianjajatutkinnon pienryhmäohjaajana ja asianajajien koulutuksen kehittäjänä ja toimii monipuolisesti ja laajasti opettajana, luennoitsijana ja kouluttajana oikeustieteen alalla. Mialla on myös opettajan pätevyys ja hän viimeistelee työn ohessa kasvatustieteen maisterin tutkintoa.