KESKINÄINEN TESTAMENTTI

Yleisin aviopuolisoiden välillä käytetyistä testamenteista on keskinäinen testamentti, jolla he testamenttaavat omaisuutensa, taikka hallintaoikeuden toisilleen. Tällöin toisen puolison kuollessa eloonjäänyt puoliso saa koko omaisuuden ja lapset saavat omansa lesken kuoltua. Lapsilla on kuitenkin oikeus lakiosaan ensin kuolleen vanhemman jälkeen. Lakiosa tulee maksaa lapsille, jos he sitä vaativat ja sen voi nykyään suorittaa myös rahana. Tästä voidaan määrätä niin ikään testamentissa. 

Keskinäinen testamentti voidaan tehdä myös muiden kuin aviopuolisoiden välille.

Keskinäinen testamentti voi olla omistusoikeustestamentti, taikka hallintaoikeustestamentti. Testamentilla voidaan joissain olosuhteissa saavuttaa verohyötyjä, kun perinnönsaajan hallintaoikeus estyy omistuksen kuitenkin siirtyessä. perillinen on tällöin oikeutettu niin sanottuun hallintaoikeusvähennykseen.