TESTAMENTIT


TIETOA OMISTUSOIKEUSTESTAMENTEISTA

Omistusoikeustestamentti tarkoittaa sitä, että testamentin saaja saa täyden omistusoikeuden perimäänsä omaisuuteen. Hän voi elinaikanaan myydä ja lahjoittaa omaisuuden eteenpäin tai hän voi tehdä siitä testamentin.

Perinnönsaaja maksaa omistusoikeustestamentilla saamastaan omaisuudesta perintöveron.

Rajoitettu omistusoikeustestamentti

Rajoitettu omistusoikeustestamentti tarkoittaa sitä, että omaisuus siirtyy testamentin saajan kuoltua testamentissa määrätylle seuraavalle henkilölle. Rajoitettu omistusoikeustestamentti rajoittaa perinnönsaajan oikeutta vain siten, että hän ei voi itse määrätä saamastaan omaisuudesta testamentilla, vaan jäljelle jäänyt omaisuus siirtyy testamentinsaajan kuoleman jälkeen alkuperäisessä testamentissa mainitulle toissijaiselle saajalla. Ensimmäinen testamentin saaja voi siis elinaikanaan määrätä omaisuudesta muuten haluamallaan tavalla. Hän voi myydä ja lahjoittaa omaisuutta tai käyttää rahavaroja vapaasti. Ainoastaan testamenttia omaisuudesta ei voi tehdä.

Tyypillinen esimerkki rajoitetusta omistusoikeustestamentista on puolisoiden välinen niin sanottu keskinäinen omistusoikeustestamentti, jossa määrätään, että ensimmäisen puolison kuollessa omaisuus siirtyy leskelle ja hänen jälkeensä lapsille.

Testamentilla voi määrätä vain kertaalleen siitä, kuka omaisuuden saa ensimmäisen saajan kuoltua. Useita saajia ei voi ketjuttaa peräkkäin.