Kokemus. Rohkeus. Tieto. Taito.

Asianajaja Kavasto on erikoistunut rikosoikeuteen, perhe- ja perintöoikeuteen, lasten asioihin sekä yleiseen siviilioikeuteen.

TOIMISTO KESÄLOMALLA 7.8.2024 saakka.

Loman aikana sähköpostia tarkastetaan vain satunnaisesti.

Varaa aika tapaamiseen, taikka puhelinpalaveriin tekstarilla p. 040 674 4434. Maksimissaan vartin alkukartoitus puhelimitse on maksuton. Kerro silti etukäteen tekstarilla lyhyesti, mistä on asiassa kyse. Voit myös laittaa mailia toimisto@lakiakatemia.fi

Ammattilainen apunasi

Asianajaja, OTM Mia Kavasto on kokenut oikeussalien ammattilainen ja toimii luottamustehtävissä asianajajana. Kavasto on Suomen asianajajaliiton valtuuskunnan jäsen (liiton ylin päättävä elin), Helsingin asianajajayhdistyksen hallituksen jäsen ja Suomen asianajajaliiton koulutusvaliokunnan jäsen. Lisäksi Kavasto työskentelee asianajajaliiton asianajajatutkinnossa tulevia asianajajia opastaen.

AA Kavasto on myös taiteen ja kasvatusalan ammattilainen ja saakin erityistä kiitosta humaanista, mutkattomasta ja selkokielisestä otteestaan ihmisten haastavien asioiden hoitamisessa.

Asianajaja Kavaston erikoisosaamisaluetta ovat muun muassa

Avioerot, ositukset

Apunasi avioeron sattuessa osituksessa ja avioeron liitännäisasioissa.

Huoltajuusasiat

Hoidan lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta, asumista sekä elatusapua koskevat asiat.

Testamentit

Ole meihin yhteydessä kun tarvitset apua testamentin laadinnassa. Toimistomme on avoinna keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-16, taikka erikseen sovitusti.

Rikosasiat

Avustamme rikosasioissa sekä uhria eli asianomistajaa että syytettyä eli vastaajaa. Rikosoikeus on AA Kavaston päätoimiala ja erityisen mielenkiinnon kohde.

Koulutus

Asianajaja Kavasto toimii opettajana ja kouluttajana niin Suomen asianajajaliitossa, kuin siellä sun täälläkin.

Kavastolla on pedagoginen pätevyys ja toinen ammatti koulutusalalla.

Sovittelut

Sovittelu on yksityinen ja luottamuksellinen tapa ratkaista osapuolten välille syntynyt riita.

AA Kavasto on lisäkoulutettu asianajajasovittelija ja merkittynä Suomen asianajajaliiton sovittelijaluetteloon.

Mia pelasti maailmani.”

” Kiitos mielettömän sydämellisestä avustasi. En olisi ikinä selvinnyt ilman sitä”.Päämies huoltajuusasiassa

”Hoidit asiani tehokkaasti, kustannustehokkaasti ja voimakkaasti. Apusi oli korvaamatonta”.Päämies perintöasiassa

”Suuri kiitos lapseni asian hoitamisesta. Kaikki meni juuri niin, kuin piti”.Päämies huoltajuusriidassa

”Hylätty syyte vuosikausien stressin jälkeen. Kiitos.”Päämies rikosasiassa

”Sovittelit mahdottoman riidan. Mahdottoman suuri kiitos siitä.”Päämies siviiliasiassa

  ”Kiitos nauruista! Ne ja ymmärryksesi kantoivat yli vaikeiden käsittelyiden!”Päämies rikosasiassa –

   ”Päämieheni halusi lähettää erityiskiitokset siitä, miten hoidit asian kummankin vanhemman näkemyksiä kunnioittaen”. Vastapuolen avustaja

    Kiitos palautteista asiakkaillemme! Terveisiä voi lähettää sähköpostilla milloin vaan toimeksiannon jälkeen, taikka sen kestäessä.

    Täällä ei ole vielä näytettävää sisältöä.