LAKIAKATEMIA

Lakiakatemia on Helsingin Akatemian tiloissa toimiva lakiasiaintoimisto.

Hoidamme eniten rikosoikeudellisia toimeksiantoja, etenkin nuorten asioita ja rikoksen uhrien asioita. 

Osaamisalaamme kuuluvat myös perheoikeus, nuorten asiat ja yleinen siviilioikeus.